Iskolánkról

 
A Pais Dezső Általános Iskola 1981-ben kezdte meg működését, Békásmegyer legfiatalabb iskolájaként. 2017-ben – immár ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAként - 37. tanévünket kezdjük meg.
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján állíthatjuk, hogy a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételekkel kellemes, családias légkört biztosítunk valamennyi tanulónknak, kiemelt figyelmet fordítva a kis elsősökre.
„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.”
(Örkény István)
Alsó tagozatunkon rendkívül sokoldalú tehetséggondozó munkát folytatunk: tanulóink számára 1. osztálytól kezdve biztosítjuk – életkori sajátosságaiknak megfelelő játékos módszerekkel - az angol nyelv alapfokú ismereteinek oktatását. A negyedikes és ötödikes tanulóink ingyenes úszásoktatáson vesznek részt. Iskolánkban megvalósul a mindennapos testnevelés, a délutáni sportfoglalkozások közül pedig szabadon választhatnak a tanulók. A sporton kívül természetesen más jellegű szabadidős tevékenységek is kínálkoznak. A tanulási zavarral, részképességhiánnyal küzdő tanulókat integráltan neveljük, felzárkóztatásukhoz biztosítjuk fejlesztő pedagógus, logopédus és pszichológus segítségét.
Az egészséges életmódra nevelés fontos eszköze a felső tagozaton is a mindennapos sporttevékenység. Diákjaink több sportág közül választhatnak délutáni elfoglaltságot, ezek a következők: asztalitenisz,  labdarúgás, kézilabda, szivacskézilabda A szabadidő hasznos és kellemes eltöltését teszi lehetővé a „Szép magyar beszéd” és a Jonatán szakkör klub. A 8. osztályos tanulóink továbbtanulását, pályaválasztását felvételi előkészítő foglalkozásokkal is segítjük.
 
Hagyományos iskolai rendezvényeink:
 • őszi téma-hét, sulitúra és akadályverseny
 • karácsonyi ünnepségek
 • diákönkormányzati nap
 • Gergely- járás
 • farsang
 • versmondó délelőtt a költészet napján
 • PAIS nap
 • tanulmányi kirándulások
 • alapítványi családi nap
 • állatkerti séta
 • budapesti városnézés
„Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz képesti kiválóbbságban mutatkozik meg.”
(hindu közmondás)