Sajátosságaink

Speciális oktatás (fejlesztő osztályaink)

Amit kínálunk:

  • befogadó pedagógusok
  • családias légkör
  • kis létszámú osztályok
  • egyéni megsegítés
  • egyéni haladási ütem, differenciálás
  • szaktantermek (külön fejlesztő terem)
  • változatos szabadidős program

Minderre jó lehetőség nyílik fejlesztő osztályainkban, amelyek több éve működnek iskolánkban.

Logopédiai osztályaink indultak alsó tagozaton, a 2017/2018-as tanévben is indítunk ilyen jellegű osztályt.

Iskolánk egyik fontos célja az átlagtól eltérő képességű gyerekek egyéni és differenciált oktatása, nevelése.

A különböző szakterületek szakemberei: tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógusok, pszichológus és logopédus közös munkájával törekszünk a sajátos nevelési igényű gyerekek leghatékonyabb nevelésére, oktatására.

Pedagógiai alapelveink közé tartozik, hogy sikerélményhez jusson minden túlmozgásos vagy figyelem-, illetve részképesség-zavaros gyermek.

Írás-olvasás tanításunk módszere a hangoztató-elemző-összetevő Meixner-módszer, /szótagoló/, mely tapasztalataink alapján leginkább megfelel a magyar nyelv sajátosságainak, s megalapozza a hatékonyságát a helyesírás tanításának.

Tankönyveink kiválasztásánál elsődleges szempont az egységesség és az egymásra épülés iskolai szinten.
Iskolánk integráló intézményként foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel gyógypedagógusok segítségével.