Tanáraink

TANÁRAINK
2017/2018. 

Név

Végzettség, munkakör, tanított tantárgyak

Barabás Adrien

általános iskolai tanító

napközis tanító, 1.b

Bernáthné Szabó Judit

általános iskolai tanító

tanító, 4.c osztályfőnöke, diákönkormányzat vezető, tanulószoba vezető

Berta László

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

földrajz, testnevelés, 8.a osztályfőnöke, ÖKO munkaközösség vezető

Birovits Zsuzsanna

angol szakos tanár

angol tanár

Budai Katalin

általános iskolai tanító

napközis tanító, 2.c

Czeglédiné Juhász Ildikó

általános iskolai tanító

tanító, 2.b

Dr. Elekes Éva

fejlesztőpedagógus, felső tagozat

Eördöghné Árva Ildikó

matematika-fizika szakos ált. isk. tanár, közoktatási vezető

intézményvezető, matematika 6. b osztály

Farkas László

matematika-kémia szakos általános iskolai tanár

8. b osztályfőnöke, matematika, kémia, pénzügyi ismeretek

Feketéné Jambrik Gyöngyi

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár

matematika, testnevelés, 7. a osztályfőnöke, természettudományi munkaközösség-vezető

Harangi Erzsébet

általános iskolai tanító

tanító, 2.a osztályfőnöke

Hertendi Márta

magyar- francia szakos tanár, nyelv-és beszédfejlesztő tanár, Nild terapeuta

fejlesztőpedagógus, alsó tagozat

Hochvárt Tímea

biológia-testnevelés szakos középiskolai tanár

biológia, testnevelés tanár

Jablonkai Péter

magyar-történelem szakos középiskolai tanár

6. b osztályfőnöke, magyar, honism., történelem tanár

Járainé Szendrődi Piroska

általános iskolai tanító, technika műveltségterület

napközis tanító, 3.c, of. munkaközösség vezető

Kancsár Mihályné

biológia-testnevelés szakos ált. isk. tanár

5.a osztályfőnöke, természetismeret, erkölcstan, tanulószoba vezető

Kende Sára

magyar szakos általános iskolai tanár

5.b osztályfőnöke, magyar tanár, 5. évf. napközi vezető

Kisbalázs Erzsébet

általános iskolai tanító, közművelődés szakkollégium

2.b. osztályfőnöke, napközi munkaközösség vezető

Kollár Jánosné

általános iskolai tanító

tanító, 3.a osztályfőnöke, alsó tagozatos munkaközösség vezető

Kovacev Renáta Katalin

általános iskolai tanító

napközis tanító, 2.a

Kovács Anikó

általános iskolai tanító, angol-természetismeret műveltségterület

tanító, 4.b osztályfőnöke

Kovalcsik Katalin

általános iskolai tanító

napközis tanító, 3.a

Krámer Aladárné

sportszervező, szakedző

testnevelés, 8.b osztályfőnöke, kerületi testnevelés munkaközösség-vezető

Lantos Mária

ének-zene szakos általános iskolai tanár

ének-zene tanár, 5. évfolyam napközi vezető

Lévai Krisztina

általános iskolai tanító, informatikus könyvtáros

könyvtáros tanító

Nagy Viktória

általános iskolai tanító

napközis tanító, 3.b

Pálfi Istvánné

általános iskolai tanító

tanító, 1.b osztályfőnöke

Pálné Liebscher Nikolett

általános iskolai tanító

napközis tanító 4.b

Papp Csaba

magyar - történelem szakos középiskolai tanár

történelem, felső tagozat. napközi/tanulószoba vezető

Peschákné Jánosi Ágnes

általános iskolai tanító

tanító,1.a osztályfőnöke, a Tehetségekért Közhasznú Alapítvány vezetője

Pirbus Ildikó

általános iskolai tanító

2.c osztályfőnöke

Prekuné Pásztor Beáta

általános iskolai tanító

napközis tanító, 3.c

Pusztainé Bíró Ildikó

általános iskolai tanító

tanító, 4.a osztályfőnöke

Somogyi Endre

földrajz- rajz- művészettörténet szakos általános iskolai tanár

természetismeret, földrajz, rajz, humán munkaközösség-vezető, 5. évfolyam napközi vezető

Szabó Csaba

fizika-környezetvédelem szakos ált. isk. tanár

6.a osztályfőnöke, fizika, technika

Szabó Gabriella

pszichológus, pszichológia szakos tanár

iskolapszichológus

Szabóné Gombos Márta

általános iskolai tanító

napközis tanító 4.c, 5-6. évfolyam etika

Szepesiné Máhli Anikó

magyar-történelem szakos ált. isk. tanár

intézményvezető-helyettes, magyar, történelem, 7.a magyar, történelem

Takács Antal

biológia szakos ált. isk. tanár, középiskolai testnevelő tanár

testnevelés tanár, 4.a napközi vezető

Takácsné Willig Zsuzsanna

általános iskolai tanító, vizuális nevelés műveltségterület

tanító, 1.a

Tarnaszentmiklósiné Bonifert Mónika

angol szakos tanár

angol tanár

Tóth Ildikó

biológia-testnevelés szakos ált. isk. tanár

testnevelés, felső évfolyam tanulószoba vezető

Varga Enikő

fejlesztőpedagógus, alsó tagozat

Zsadányiné Kertész Judit

általános iskolai tanító

tanító 3.b osztályfőnöke, a Tehetségekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja

Zsoldos Erika

általános iskolai tanító, rajz műveltségterület

intézményvezető-helyettes, tanító 3.b

 

Az oktatást-nevelést segítő munkatársak

Ácsné Böcskei Georgina        gyermekvédelmi felelős

Durst Zsuzsanna                     pedagógiai asszisztens

Gergely Katalin                      pedagógiai asszisztens

Molnár Géza                          szabadidő szervező

Varga Imréné                         iskolatitkár